اندازه گیری با کولیس

 

تاریخچه

یکی از بهترین وسایل برای اندازه گیری ضخامت و طول با دقت مناسب و قیمت مناسب می باشد در ابتدا یک ریاضیدان و منجم پرتغالی به نام Pedro Nunes که در سال 1502 به دنیا و در سال 1542 برای اندازه گیری فاصله بین ستاره ها وسیله ای اختراع کرد که امروزه به نام کولیس شناخته می شود وی با این اختراع اولیه درحقیقت لیدر افرادی بود که در این زمینه تلاش هایی انجام دادند و در سال 1578 چشم از دنیا فرو بست اختراع وی دارای ایرادات فراوان بود و نیاز به تغییرات فراوان داشت سپس در سال 1631 یک ریاضیدان فرانسوی به نام Pierre Virner ایده های مطرح کرد و با اختراع وسیله ای در حقیقت ثبت و ساخت اولین کولیسی که قابلیت اندازه گیری را داشت توسط وی صورت گرفت.

وی در 19 آگوست 1580 متولد و در 14 سپتامبر 1637 در شهر ارانس فرانسه چشم از دنیا فرو بست و در سال 1631 کلیه ایده ها و نظرات خود را در کتابی چاپ و آن را تقدیم دختر ملکه اسپانیا کرد وی  در مورد تقسیم بندی دقت کولیس ایده های اولیه را مطرح و با مرور زمان با تغییرات و اصلاحات  فراوان روی تجهیز ساخته شده وی، وسیله ای اختراع شد که امروزه به عنوان یکی از پرمصرف ترین وسایل در کلیه صنایع استفاده می شود.

در سال 1949 فردی به نام میتوتویو اولین پروانه ساخت کولیس را کسب کرد و تولید آن را در همان سال در کارخانه میزونوکوچی (MIZONOKUCHI) در شهر کاوازاکی ژاپن شروع کرد در سال 1953  کارخانه آن به اوتسونومیا انتقال یافت و تولید انبوه آغاز شد.

  در سال 1956 این فرد اولین کسی بود که موضوع استفاده از فولاد زنگ نزن را برای      ساخت کولیس مطرح نمود در سال 1963 میتوتویو بیش از یک میلیون کولیس     تولید نمود و در همان سال ساخت کولیس ساعتی آغاز شد و به دنبال آن کولیس های دیجیتال و سپس کولیس های ضد زنگ و مقاوم در  برابر آب و روغن ساخته می شوند.

جنس کولیس ها باید از فولاد کربنی ساده یا فولاد ضد زنگ ساخته شود که ضریب انبساط حرارتی آنها را در گستره دمایی 10 تا 30 درجه سانتی گراد برابر با K-1 × 6-10 × (0/1±5) باشد و سختی قسمت های مختلف کولیس باید متفاوت باشد مثلاً برای قسمت خط کش سختی در حدود HV350 و اگر از جنس فولاد زنگ نزن باشد باید حداقل HV550 باشد و پایه مدرج باید به اندازه ای ساخته شود تا فک متحرک هنگام اندازه گیری از انتهای گستره خود خارج نشود. همچنین طول زینه بندی باید حداقل برابر گستره اندازه گیری به اضافه طول ورنیه باشد در مورد خطوط مقیاس یادآوری این نکات لازم است که اختلاف پهنای کلیه خطوط مقیاس نباید بیش از 10 درصد پهنای میانگین باشد و حداکثر انحراف مجاز در پهنای دو خط مقیاس مجاور هم باید یک صدم میلی متر باشد. خطوط زینه بندی خط کش و ورنیه باید راست باریک و مماس بر لبه خط کش و پهنای آن بین 08/0 و 18/0 میلی متر باشد.

 

جنس کولیس ها باید از فولاد کربنی ساده یا فولاد ضد زنگ ساخته شود که ضریب انبساط حرارتی آنها را در گستره دمایی 10 تا 30 درجه سانتی گراد برابر با K-1 × 6-10 × (0/1±5) باشد و سختی قسمت های مختلف کولیس باید متفاوت باشد مثلاً برای قسمت خط کش سختی در حدود HV350 و اگر از جنس فولاد زنگ نزن باشد باید حداقل HV550 باشد و پایه مدرج باید به اندازه ای ساخته شود تا فک متحرک هنگام اندازه گیری از انتهای گستره خود خارج نشود. همچنین طول زینه بندی باید حداقل برابر گستره اندازه گیری به اضافه طول ورنیه باشد در مورد خطوط مقیاس یادآوری این نکات لازم است که اختلاف پهنای کلیه خطوط مقیاس نباید بیش از 10 درصد پهنای میانگین باشد و حداکثر انحراف مجاز در پهنای دو خط مقیاس مجاور هم باید یک صدم میلی متر باشد. خطوط زینه بندی خط کش و ورنیه باید راست باریک و مماس بر لبه خط کش و پهنای آن بین 08/0 و 18/0 میلی متر باشد.

 

/ 0 نظر / 163 بازدید